Makám na tom ...

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a ostatních služeb hotelu, které jsou učiněné mezi objednavatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatelem hotelu).

2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

4. Ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat zálohu, splatnou nejpozději 21 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 30 % z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

STORNO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZRUŠENÍ REZERVACE UBYTOVÁNÍ ZE STRANY HOSTA:

1. Při zrušení rezervace méně než 24 hodin před příjezdem 25 % z celkové ceny pobytu.

2. Při zrušení rezervace v den příjezdu a nedojezdu 100 % z celkové ceny pobytu.

3. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.

 

DÁRKOVÝ POUKAZ

1. Dárkový poukaz je dokument, který slouží k úhradě pobytu a služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou.

2. Při využití dárkového poukazu platí stejné podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

3. Nevyužité poukazy po uplynutí platnosti se stávají neplatnými. 

 

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty. 

 

POPLATKY ZA ZRUŠENÍ SKUPINOVÉ REZERVACE

Ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat zálohu, splatnou nejpozději 30 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 30 % z předpokládané ceny ubytování, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

 

Ubytování:

30 – 15 dní 30 % z celkové ceny ubytování

14 – 8 dní 50 % z celkové ceny ubytování

7 – 2 den 70 % z celkové ceny ubytování

24 hodin a nedojezd 100 % z celkové ceny ubytování

 

Stravovací služby:

7 – 1 den 30 % . V den konání akce 100 %.

 

 V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:

1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. května 2022.

2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.

3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (el. forma, dopis).

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést pouze písemně (el. forma, dopis), které je potvrzeno ze strany ubytovatele.

5. Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).