Makám na tom ...

PROVOZNÍ ŘÁD FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRAVNÍM KOBERCEM

Provozovatelem fotbalového hřiště je TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

 

Provozní pokyny fotbalového hřiště

 

 1. Fotbalové hřiště s umělým travním kobercem je určeno k fotbalové a sportovní činnosti s celoročním provozem. Provozní doba je vázána na rezervační systém.
 2. Hřiště je pronajímáno sportovním klubům za účelem zápasů či tréninků. Volné provozní hodiny jsou nabízeny k pronájmu po dohodě na recepci sportovního areálu za ceny uvedené v ceníku sportoviště.
 3. Využití fotbalového hřiště je plánováno na základě rezervačního systému. Provozovatel si vyhrazuje právo upřednostnit rezervace pro uživatele, kteří mají uzavřenou smlouvu s provozovatelem. Provozovatel si dále vyhrazuje právo upřednostnit akce a turnaje před krátkodobými i dlouhodobými rezervacemi.
 4. Osvětlení fotbalového hřiště smí zapínat a vypínat pouze správce sportovního areálu, nebo jiný pracovník sportovního areálu.
 5. V případě nepříznivého počasí nebo technických důvodů je provozovatel oprávněn omezit provoz či zakázat vstup na hřiště.
 6. Každý uživatel fotbalového hřiště je povinen šetřit jeho zařízení a vybavení, škodu způsobenou svou nedbalostí nebo porušením provozního řádu je povinen nahlásit správci a škodu uhradit.
 7. Každý uživatel / návštěvník je povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.
 8. Každý uživatel fotbalového hřiště provozuje sportovní aktivity na vlastní nebezpečí a je povinen chovat se v prostoru tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních
 9. Každý uživatel / návštěvník fotbalového hřiště je povinen dbát pokynů správce areálu nebo jiného pracovníka sportovního areálu.
 10. Každý uživatel / návštěvník má povinnost dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny provozovatele.  V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru fotbalového hřiště či sportovního areálu.

 

Pronájem fotbalového hřiště

 

 1. Na hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o veřejné hřiště, je proto potřeba zaplatit pronájem dle platného ceníku.
 2. Uživatel je povinen uhradit pronájem za fotbalové hřiště v zarezervovaném čase. Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Delší využití hřiště je možné po předchozí domluvě na recepci. Ceník jednotlivých sportovišť se liší, dále pak i ceny sportovišť jsou rozlišeny – časové pásmo, mládež/dospělí, trénink/zápas.
 3. Rezervaci lze vytvořit osobně na recepci nebo po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 607 808 898.
 4. Rezervaci lze zrušit nejpozději 24 hodin před jejím započetím telefonicky nebo osobně na recepci.

 

Uživatelům fotbalového hřiště je zakázáno

 

 • konzumovat jídlo, kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje a užívat návykové a omamné látky
 • vjíždět na jízdním kole či in-line bruslích
 • vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných láhvích a sklenicích
 • vstupovat se psy či jinými zvířaty
 • znečišťovat hrací plochu a prostory střídaček odpadky
 • věšet se na branky, sítě a ochranné sítě
 • poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení hřiště a jeho okolí
 • vstupovat ve znečištěné a nevhodné obuvi

 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY / TĚLOCVIČNY   

Provozovatelem sportovní haly je TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

 

Provozní pokyny sportovní haly / tělocvičny

 

 1. Časové využívání sportovní haly / tělocvičny je dáno rezervačním systémem. Provozní doba je od 8:00 do 22:00.
 2. Sportovní hala / tělocvična je pronajímána sportovním klubům i veřejnosti za účelem zápasů či tréninků. Volné provozní hodiny jsou nabízeny k pronájmu po dohodě na recepci sportovního areálu za ceny uvedené v ceníku sportoviště.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo upřednostnit rezervace pro uživatele, kteří mají uzavřenou smlouvu s provozovatelem. Provozovatel si dále vyhrazuje právo upřednostnit akce a turnaje před krátkodobými i dlouhodobými rezervacemi.
 4. Na hrací plochu je umožněn vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce.
 5. Uživatelé sportovní haly / tělocvičny jsou povinni po ukončení sportovní činnosti předat užívané prostory a zařízení v odpovídajícímu stavu, ve kterém je převzali s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zapůjčené pomůcky uživatelé po skončení vrací zpět na předem stanovené místo.
 6. Každý uživatel sportovní haly / tělocvičny je povinen šetřit jeho zařízení a vybavení, škodu způsobenou svou nedbalostí nebo porušením provozního řádu je povinen nahlásit správci a škodu uhradit.
 7. Každý uživatel / návštěvník je povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.
 8. Každý uživatel sportovní haly / tělocvičny provozuje sportovní aktivity na vlastní nebezpečí a je povinen chovat se v prostoru tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních.
 9. Každý uživatel / návštěvník sportovní haly, tělocvičny je povinen dbát pokynů správce areálu nebo jiného pracovníka sportovního areálu.
 10. Každý uživatel / návštěvník má povinnost dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny provozovatele.  V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru sportovní haly, tělocvičny či sportovního areálu.

 

Pronájem sportovní haly / tělocvičny

 

 1. Do sportovní haly / tělocvičny je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o veřejnou halu, je proto potřeba zaplatit pronájem dle platného ceníku.
 2. Uživatel je povinen uhradit pronájem za sportovní halu / tělocvičnu v zarezervovaném čase. Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Delší využití je možné po předchozí domluvě na recepci. Ceník jednotlivých sportovišť se liší, dále pak i ceny sportovišť jsou rozlišeny – časové pásmo, mládež/dospělí, trénink/zápas.
 3. Rezervaci lze vytvořit osobně na recepci nebo po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 607 808 898.
 4. Rezervaci lze zrušit nejpozději 24 hodin před jejím započetím telefonicky nebo osobně na recepci.

  

Uživatelům sportovní haly / tělocvičny je zakázáno

 

 • kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje a užívat návykové a omamné látky v prostorách sportovní haly
 • vjíždět na jízdním kole či in-line bruslích
 • vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných láhvích a sklenicích
 • vstupovat se psy či jinými zvířaty
 • znečišťovat hrací plochy a prostory šaten odpadky
 • věšet se na branky, sítě a basketbalové koše
 • poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení sportovní haly
 • vstupovat ve znečištěné a nevhodné obuvi

 

PROVOZNÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH KURTŮ

Provozovatelem beachvolejbalových kurtů je TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

 

Provozní pokyny beachvolejbalových kurtů

 

 1. Provozní doba beachvolejbalových kurtů je denně od 8:00 do 22:00. Užívání kurtů se dále řídí podle rezervačního systému. Vstup na kurty je nutné vždy ohlásit na recepci sportovního areálu.
 2. Využití beachvolejbalových kurtů je plánováno na základě rezervačního systému. Provozovatel si vyhrazuje právo upřednostnit rezervace pro uživatele, kteří mají uzavřenou smlouvu s provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje dále právo upřednostnit akce a turnaje před krátkodobými i dlouhodobými rezervacemi.
 3. Osvětlení beachvolejbalových kurtů smí zapínat a vypínat pouze správce sportovního areálu, nebo jiný pracovník sportovního areálu.
 4. V případě nepříznivého počasí nebo technických důvodů je provozovatel oprávněn omezit provoz či zakázat vstup na kurty.
 5. Každý uživatel beachvolejbalových kurtů je povinen šetřit jeho zařízení a vybavení, škodu způsobenou svou nedbalostí nebo porušením provozního řádu je povinen nahlásit správci a škodu uhradit.
 6. Každý uživatel beachvolejbalových kurtů provozuje sportovní aktivity na vlastní nebezpečí a je povinen chovat se v prostoru tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních.
 7. Každý uživatel / návštěvník je povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.
 8. Kurty musí být po ukončení sportovní činnosti řádně upravené. Pro úpravu uživatel použije potřebné nástroje (hrabla).
 9. Každý uživatel / návštěvník je povinen dbát pokynů správce areálu nebo jiného pracovníka sportovního areálu.
 10. Každý uživatel / návštěvník má povinnost dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny provozovatele.  V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru kurtů či sportovního areálu.

 

Pronájem beachvolejbalových kurtů

 

 1. Na hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o veřejné hřiště, je proto potřeba zaplatit pronájem dle platného ceníku.
 2. Uživatel je povinen uhradit pronájem za beachvolejbalové kurty v zarezervovaném čase. Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Delší využití kurtu je možné po předchozí domluvě na recepci. Ceník jednotlivých sportovišť se liší, dále pak i ceny sportovišť jsou rozlišeny – časové pásmo, mládež/dospělí, trénink/zápas.
 3. Rezervaci lze vytvořit v rezervačním systému, osobně na recepci nebo po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 607 808 898.
 4. Rezervaci lze zrušit nejpozději 24 hodin před jejím započetím v rezervačním systému, osobně na recepci nebo telefonicky. 
 5. Sportovní potřeby jsou k zapůjčení za poplatek na recepci sportovního areálu.

  

Uživatelům beachvolejbalových kurtů je zakázáno

 

 • kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje a užívat návykové látky
 • vjíždět na jízdním kole či in-line bruslích
 • vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných láhvích a sklenicích
 • vstupovat se psy či jinými zvířaty
 • věšet se na sítě a ochranné sítě, vyndávat kůly z písku a sundávat volejbalové sítě
 • poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení kurtů a jeho okolí, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • vstupovat ve znečištěné a nevhodné obuvi

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD IN-LINE DRÁHY VE SPORTOVNÍM AREÁLU PROKOPÁVKA PLZEŇ

Provozovatelem in-line dráhy je TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

 

Provozní pokyny

 

 1. Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny uživatele a návštěvníky.
  1. Uživatelé jsou povinni užívat jednotlivé části areálu a vybavení areálu výhradně k účelu, k němuž jsou svojí povahou a charakterem určeny.
  2. Uživatelé jsou oprávněni využívat in-line dráhu výhradně pro jízdu na kolečkových nebo in-line bruslích.
  3. Na in-line dráze jezděte proti směru hodinových ručiček.
  4. Předjíždění pomalejších bruslařů je povoleno pouze zprava.
  5. Uživatelé jsou povinni při užívání in-line dráhy užívat ochranné pomůcky, zejména ochranné přilby.
  6. Všichni uživatelé jsou povinni přizpůsobit svou jízdu na bruslích svým schopnostem a stavu in-line dráhy.
  7. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným hlukem, bezohlednou jízdou na kolečkových nebo in-line bruslích.
  8. Je přísně zakázána chůze a jízda na kole po in-line dráze s výjimkou nezbytného kolmého přejíždění nebo přecházení.
  9. Každý uživatel / návštěvník je povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.
  10. Každý uživatel / návštěvník je povinen dbát pokynů správce areálu nebo jiného pracovníka sportovního areálu.
  11. Každý uživatel / návštěvník má povinnost dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny provozovatele.  V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru in-line dráhy či sportovního areálu.

 

O in-line dráze

 

 • in-line dráha je určena pro jízdu na kolečkových či in-line bruslích
 • je 300 metrů dlouhá a 4 metry široká, osvětlená
 • jízda na in-line dráze proti směru hodinových ručiček

 

 

Platnost od 1. března 2023                                               Schválil: Pavel Froněk, předseda TJ Lokomotiva Plzeň z.s.

 

 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Záchranná služba: 155   Policie: 158

Hasiči: 150                              Městská policie: 156

Tísňová linka: 112  

Recepce Sportovní areál Prokopávka Plzeň: +420 607 808 898